Przez lata przeprowadzono wiele testów, w celu wykazania zgodności z przepisami funkcjonalnych podsystemów naszej koncepcji projektowej. Podstawowym odniesieniem są Eurokody i normy brytyjskie.
Konstrukcja została zoptymalizowana w celu maksymalizacji przestrzeni parkingowej oraz usprawnienia rotacji i ułatwienia użytkowania. Pojemność przejazdów i ramp, zatoki na wjeździe i wyjeździe z parkingu, układ wjazdu i wyjazdu, kontrola wjazdu i wyjazdu, ilość pasów wjazdowych będzie dogodnie dostosowana na podstawie wymaganej rotacyjności zatok parkingowych (krótki/średni/długi postój).
W przypadku parkingu na krótki postój - gdzie wymagana jest wyższa dynamika i rotacyjność - zastosowane będą szersze zatoki parkingowe, w przypadku parkingów przy biurach i parkingów na dłuższy postój - gdzie użytkownicy są zaznajomieni z procedurami parkowania i rotacja jest dużo niższa, preferowane będą węższe zatoki. Opcje naszych modułów.

testing for UK Standards
testing for UK Standards