canaline elettriche
ramps heating
lights

W standardowy zakres usług budowlanych obejmuje system oświetlenia oraz uziemienie. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, wykrywania i alarmowania o pożarze oraz wyposażenia przeciwpożarowego i klasyfikacji ogniowej to kwestie, które trzeba rozważyć lokalnie, ponieważ wymagania mogą być różne.
Usługi budowlane oferowane jako opcja:

  • Ogrzewanie ramp, zapobiegające oblodzeniu
  • System opłat „zapłać i pokaż” (Pay and display) lub system opłat na wjeździe
  • CCTV
  • Winda dla niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp na górny poziom (w niektórych krajach obowiązkowe)