A Jak przedstawiono w krótkim opisie naszej koncepcji projektowej, nasze parkingi oparte są na stalowej ramie oraz pomostach, wykonanych z żelbetu lub stali kompozytowej. Ramy wykonane są z elementów stalowych, cynkowanych ogniowo oraz połączeń śrubowych.

B Podłogi są „w dużej mierze wentylowane”, aby zmniejszyć do minimum zarówno potrzebę wyposażenia w sprzęt gaśniczy oraz klasyfikację ogniową, wymaganą dla elementów stalowych (wymagania różnią się w zależności od kraju).

C Specjalne urządzenia pozwalają na instalację pojedynczych pomostów bez wykopów fundamentowych. Płyta składa się z niezależnych elementów, bądź to prefabrykowanych bądź też odlewanych in-situ, jej główną cechą jest możliwość jej demontażu i transportu.

D Warstwa ścieralna na najwyższym poziomie to poprzez szczotkowanie / zacieranie mechaniczne. Na zamówienie jest stosowana jedną warstwę żywicy poliuretanowej w różnych kolorach. Klatki schodowe są zazwyczaj dostarczane jako środek dostępu do kondygnacji nadziemnych

assembly