Stockport, UK, 2005

Zapewniamy operatorowi parkingu maksymalizację zwrotu z inwestycji poprzez kontrolę nie tylko, jak ma to miejsce w przypadku zwykłego wykonawcy, kosztu za metr kwadratowy, ale także ogólnej liczby miejsc parkingowych, które są generowane. Liczba wyjściowych miejsc parkingowych jest zatem kluczowym elementem naszej koncepcji projektowej i każdej indywidualnej realizacji. Odpowiednia kontrola liczby wyjściowych miejsc parkingowych a zatem również kontrola kosztów na miejsce parkingowe pozwalają nam oferować naszym klientom odpowiedni zwrot z kapitału bez szkody dla konstrukcji i solidności architektonicznej naszych prac.

Zapewniamy niskie koszty, ponieważ:

  • dzięki specjalizacji jesteśmy w stanie zoptymalizować najczęściej powtarzające się procesy (zakup, wytwarzanie, wznoszenie);
  • pracujemy zgodnie z naszą specyfikacją, zatem nasze ceny nie zawierają żadnego elementu niepewności;
  • jesteśmy małą firmą i mamy małe koszty ogólne;
  • najczęściej wykonujemy zadanie od początku do końca, zatem nie musimy uwzględniać narzutów i marż na kosztach podwykonawców (wyjątkiem są roboty ziemne, które zwykle podzlecamy).

Modułowość wszystkich naszych konstrukcji umożliwia nam ograniczyć zakłócenia przychodów podczas prac montażowych.
Wpisana w nasze moduły możliwość rozbudowy umożliwia skalowanie inwestycji, gdzie udostępnia się „dokładnie tyle” dodatkowej powierzchni parkingowej, aby wystarczyło na zaspokojenie potrzeb w danym momencie.