Przez wszystkie lata naszej działalności mieliśmy możliwość współpracy z bardzo różnymi klientami, którzy mieli różne potrzeby, budżety i podlegali odmiennym od siebie przepisom poszczególnych krajów, z których pochodzili.
Nasz produkt, który na przestrzeni lat przekształcił się w całą gamę produktów, zachował swój charakter, u podstaw którego leży jego modularna konstrukcja i funkcjonalność. Opracowaliśmy różne rodzaje modułów aby móc odpowiedzieć na zróżnicowane wymagania naszych klientów

Moduł 7,5x5,0m

Ten moduł jest bardziej odpowiedni niż standardowy moduł 5,0 x5,0m wszędzie tam, gdzie zapotrzebowanie na dynamiczną pojemność parkingu jest wysokie. Rozpiętość 7,5 metra pozwala rozstawić kolumny w większych odległościach od siebie, prostopadle do przejazdu między stanowiskami. Na każdej stronie przejazdu kolumny są osadzane w odległości 1,25 m od krawędzi zatoki parkingowej.

Moduł 5.5x5.5m

Ten moduł został opracowany dla krajów, w których pojazdy są przeciętnie większe gabarytowo. Zatoki parkingowe mają 2,75 m szerokości, przejazdy pomiędzy nimi mają 5,5 m szerokości. Dzięki temu nie tylko dynamiczna pojemność parkingu jest lepsza, a także takie rozwiązanie oznacza że wygodniejsze zatoki, w których zaparkowane są samochody, pozwalają na łatwiejszy dostęp dla pieszych.

Moduł 12,5 x 2,5 – Magazynowanie pojazdów/ salony samochodowe

Moduł ten okazał się bardzo wydajnym systemem przy przechowywaniu pojazdów, na przykład w portach, w których samochody oczekują na załadunek na statki. Lub w salonach samochodowych, gdzie ich zastosowanie uwalnia więcej miejsca na ekspozycję.

System Morepark®

Morepark to nasz unikalny system zatokami parkingowymi, usytuowanymi pod kątem. Wyznaczony został optymalny kąt, umożliwiający łatwe zajmowanie i opuszczanie zatoki parkingowej przy zmniejszonej szerokości przejazdu między zatokami. Jest to system, który często osiąga maksymalną wydajność miejsc parkingowych na jednostkę dostępnej powierzchni.
Prezentacja systemu Morepark na youtube.