Dla nas wznoszenie konstrukcji w miejscu instalacji to tylko wierzchołek góry lodowej: gdy zespół wyspecjalizowanych pracowników przybywa na miejsce instalacji, większość pracy jest już wykonana. Wznoszenie w miejscu instalacji nie daje pola do improwizacji, wszystkie czynności i procedury są absolutnie jasne, ćwiczone od lat. Jest to oczywista korzyść, pod kątem szybkiej realizacji projektu i z punktu widzenia BHP.

Etapowe wznoszenie konstrukcji

Stockport, UK, 2005

Jeżeli miejsce instalacji nie jest szczególnie małe, lub nie pozostaje pod wpływem dużego natężenia ruchu parkujących pojazdów (rzadko), podczas budowy zajmiemy jedynie małą część a nie całość parkingu. Po zmontowaniu konstrukcji i ułożeniu płyt, przygotowujemy parter do przekazania. Następnie oddajemy go klientowi do użytkowania przed zajęciem kolejnej części parkingu. Nazywamy to etapowym wznoszeniem, bez czego większość naszych klientów nie może się obejść. Dokładnie określamy optymalną lokalizację i konfigurację każdego fragmentu parkingu, który zajmujemy podczas prac, oraz każdego fragmentu, który pozostaje w użytkowaniu i każdego, który przekazujemy w użytkowanie. Funkcjonowanie wszystkiego co opisano powyżej nie zawsze jest oczywiste, wpływ na istniejącą organizację ruchu na parkingu będzie zredukowany do minimum i wdrażany stopniowo, ponieważ kierowcy nie lubią nagłych zmian i znacznych zmian w organizacji ruchu, przez co łatwo może się pojawić chaos.

Stockport, UK, 2005

Przykład praktyczny: istniejący parking o powierzchni 6,000 mkw może być zajmowany maksymalnie w 30% jego powierzchni parkowania netto w dowolnym momencie. Po ok. 6 tygodniach cały parter zostanie ponownie otwarte dla użytkowników, a po dodatkowych 3 tygodniach nastąpi oddanie górnego poziomu. Schemat:

  • Między tygodniem 1 a 6: aktualna pojemność = 70% pojemności oryginalnej
  • Między tygodniem 7 a 10: aktualna pojemność = 95% pojemności oryginalnej
  • Od tygodnia 11: aktualna pojemność = 190% pojemności oryginalnej

Montaż odbywa się za pomocą bardzo niewielkich urządzeń, które swobodnie manewrują w ciasnych miejscach (patrz zdjęcia konstrukcji wzniesionych w ciasnych miejscach średniowiecznych miejscowości - portfel projektów, niniejsza strona).